DICHTE GEDACHTEN

door Luc Sala 
geb. 13 dec 1949 
te Leiden

Als God me geen drie waakhonden had gegeven, had ik hem niet horen kloppen. 
Je kinderen zijn minder een band met de toekomst, 
als wel een herinnering aan je verleden.

 

 

Voor mijn kinderen
Het wonder in ons leven
is niet dat jullie van ons leren,
maar dat we in jullie tocht
de leidraad voor de onze vinden
niet dat jullie groeien,
maar dat wij met jullie groeien
en blijheid kennen.

 

 

Dichtbij
God is niet minder dan ongrijpbaar,
maar in jullie lachen, vechten, groeien
is zijn licht
soms zichtbaar
en zijn kracht
tastbaar.

Keuze
Kinderen hebben we gekregen
en wat maken we er van
Gelukkig wisten we ook niet beter
en deden we gewoon ons best
Vanonder het gevoel van schuld
kruipt de notie vandaan,
dat jullie tenslotte ons kozen
en we daar best vertrouwen in mogen hebben.

 

 

Zwakte
Schitterende, etterige, krengige
prachtige, vervelende wonderen
Wat kan ik jullie geven
dan mijn eerlijkste gedachten
mijn liefde, kwaadheid, zachtheid
mij zelve, in mijn broze zwakheid
zoekend naar s'levens krachten
zodat jullie voluit zullen leven
mijn zwakte is een broze wegwijzer
die jullie zelf omhoog moeten houden.

Wanhoop
Als een kluwen vechtend,
gillend, ver van mijn ziel
sta ik daar vaak machteloos
toeziend,
hoe jullie leren omgaan met je rechten
in dat spel
zie ik de wereld
maar nog meer mijzelve.

 

 

Generaties
Waarom is het toch zo moeilijk,
wijsheid te stellen tegenover regel
liefde tegen wet en orde
ons gevoel te leven en de verstikkende realiteit
weer in te slikken.
We kennen de eeuwenoude fouten, maar we durven niet aan
de achterhaalde werkelijkheid onderuit te halen.
Dus leven niet alleen wij, maar ook onze kinderen
in de schaduw van het onwijze.
Onze zonde is onze vrede
Mijn zonde is dus mijn vrede
Laat ieder zijn manier om dat te leren.

Hemel
Het koninkrijk der hemelen is dichtbij
in tijd en ruimte is het nu
de perfectie van onze schepping
maar hoe goed is dat verborgen
hoe diep weggestoken in onze onsterfelijke ziel
waar alleen genade het ons doet vermoeden
en de zoeker slechts vindt,
indien hij gevonden wordt.
Dat tijdloze moment
is genade.

 

 

Gevecht
Wanneer het schuimt in mijn ziel
de maalstroom zich een weg naar buiten vecht
en ik ronddraai in mijn zielekooi
dan voel ik dat de rivier van het mijne
zich meet met de oceaan van het goddelijke
en het ik niet meer is dan een toeschouwer
van de eeuwige dans tussen mij en mijn al
zoekend en draaiend, een wervelende bede
om doel en richting.

Ego-beeld
De kern van mijn wezen is onbereikbaar ver
gevangen in het web van mijn dromen
achter de wolken van mijn geloof
waar ik slechts die Ene kan vermoeden
maar ik nooit kan ervaren
dan in mijn vorm en mijn taal
Tussen dat en de wereld een machine
vol met programma's en reflexen
vol met schuld, boete en kortstondige beloning
vol met angst en vrees en woede
goeddeels automatisch.

 

 

Computer
Het is niet voldoende
De programmering te herkennen
aan de output
Het gaat om de input
en die te omarmen
als de ware leermeester
De machine doet zijn werk,
het gaat niet aan
het resultaat te veroordelen
zonder het programma te willen kennen.

Eigendunk
Mijn ego is een tweesnijdend zwaard
zonder die baas doe ik niet veel
met die ballon doe ik de verkeerde dingen
waarom heeft God
geen speld meegeleverd
en een autoexec file.

 

 

Twijfel

 

Het is een eindeloos proces

Van zoeken, wroeten, eenvoud vinden

Ik verdicht het weefsel van m’n leven

En vindt de toon, het ritme van m’n zin

Maar dan, O god, is daar die twijfel

Ik ben zo’n armoedig huis om thuis te komen

Zo’n opgelapte ziel

Zijn die ruines van m’n ego wel de moeite waard

Wezen
Slechts in de stilte van mijzelf
en in de liefde van de ander
vermoed ik
dat de triomf van het leven ligt
in het herkennen van de Ene
in het geheel van mijn schepping.

Protest
Ik wil geen nummer zijn
geen burger zonder ziel of rechten
geen byte in andermans computer
maar strijden voor het licht
in jou
in mij
in allen.

(tegen de identificatieplicht 96)

 

 

Zomer 2000: tolerantie met 'n hekje

 

Amsterdam, amsterdom, masterdam, masterdom

brood en spelen wat kan het schelen

In Amsterdam kan iedereen toch stelen

Bazen, knechten, petten, hoeden

Zakkenvullen, mag God de AEX behoeden

Koop een kaartje voor de show

witte show, mooie show, oranje show

maar geen zwarte kaartjes

zelfs de randjes moeten wit

witte rafelranden staan toch stoer

echte kleuren hou je binnen

Amsterdam, amsterdom

 

Oranje is de kleur van de massa

Wiet is de geur van de meute

Blauw is de kleur van de orde

Amsterdam, Amsterdom

geen chaos maar orde

nieuwe orde, rijke orde, eco-orde, cyber-orde

koppelingswet-orde, bratra-orde

met de knuppel en de chopper

 

Pijn, Patijn, pijn,

al die schone schijn van vader Patijn

die toch zo graag geliefd wil zijn

witte Patijn, ophoud-patijn

altijd een verhaal Patijn

regentenmacht Patijn

die toch zo graag de baas wil zijn

 

Amsterdam, masterdom,

zonder vrijheid, met museum

loze woorden, dom gezag

Ruigoord is de moddervlag

Ruigoord aan het water

Stadsmuseum voor tolerantie

Monument der arrogantie

 

Sterredam, sterredom, sterregone

 

 

 


   Door naar het volgende artikel op Luc's trail