-index- Computer Info - Luc's datakolom

CeBIT of niet: Luc Sala's Datakolom

Cebit-Zonde

maart 1995

Naar mijn gevoel een doodzonde, maar dit jaar eens een keer niet naar de CeBIT, die computerbeurs in Hannover waar ik me al meer dan tien jaar echt de blaren heb gelopen. Dan voel je je wel even schuldig, bijna net zo erg als toen ik de eerste keer niet naar de Comdex ging. Het was alsof ik de industrie, de lezers en mijn moeder persoonlijk teleur moest stellen, zo zit die CeBIT er ingehamerd. Daar moest je naar toe, met 500.000+ bezoekers werd je dat ieder jaar door de Messe AG even fijntjes onder de neus gewreven. Dus ieder jaar maar weer naar Hannover, altijd te laat om een goede slaapplaats te regelen, te vaak moest ik maar in de auto op zo'n enorme ParkPlatz slapen.
En dan dat gesleep, ze hebben daar tientallen hallen, een enorm terrein en altijd treintjes die net niet stoppen waar je moet zijn. Met karrevrachten vol persberichten slepen en sjouwen, persconferenties aflopen waar men tegen niet-Duitsers soms erg onaardig was en vooral veel praten, leuteren en koffiedrinken op die vele, vele honderden stands. Anders dan op de Comdex kwam je er zelden echt grote figuren tegen, Bill Gates, Philippe Kahn en zo kwamen meestal maar heel even op de CeBIT en wat betreft parties hadden ze er daar ook niet veel van begrepen. Het bierhalgebeuren kon me niet echt bekoren en op die zogenaamde nette ontvangsten was gewoon niet veel te doen, behalve veel vet eten en veel bier en te veel en te lange toespraken. De laatste jaren werd steeds duidelijker dat die ooit Internationale Hannover Messe, waarvan men de CeBIT voor het computervak al had afgesplitst een steeds nationaler karakter ging krijgen en zelfs in mijn beste Europese stemming besloot ik dit jaar dan maar om gewoon eens weg te blijven. Want zou er daar nu veel anders te zien zijn dan wat nieuwe hardware, weer snellere computers, meer multimedia en vooral erg veel Internet? De andere redacteuren, die wel gingen, gaven me gelijk, CeBIT was vooral vervelend en ik haalde dus opgelucht adem, met deze zonde kon ik verder leven, ik was weer afgekickt van een van die must-see verplichtingen. Of het me lukt dit najaar ook de Efficiency Beurs, waar ik nog maar steeds niets over hoor, te ontlopen weet ik niet, maar tegen die tijd zal er wel een therapiegroep op alt.com op het Net zijn.
Eigenlijk twijfel ik steeds meer aan het nut van die massale computerbeurzen, de gemiddelde gebruiker is ofwel gespecialiseerd bezig en wil dus iets weten over CAD/CAM, administratieve toepassingen, DTP of zijn spelhobby ofwel is zo vaag geworden met het oude WP, misschien een spreadsheet en een dBASE-versie uit de grijze oudheid, dat het hem of haar geen bal meer interesseert. Het werkt en waarom zou je je dan druk maken. De tijd dat mensen zich in de RAI gingen vergapen aan een tekstverwerker of een DTP-pakket is wel een beetje voorbij, men komt nu misschien nog wel uit de stoel voor een live VR-demonstratie, maar daar kun je echt geen tienduizenden mensen aan blootstellen. De keus voor enerzijds de gespecialiseerde beurzen (LAN, DTP, multimedia) tegenover een groot, duur en massaal publieksevenement is ook voor degenen, die de koordjes van de promotiebudgetten vasthouden niet zo erg moeilijk.

Maar als de grote, enige en echte Efficiency Beurs dan, net zoals de CeBIT, voor mensen uit het vak zoals ikzelf niet meer interessant is, dan doemt er een ander probleem op, namelijk die van de branche-gewijze organisatie en de rol van wat vroeger de VIFKA heette in dat opzicht. Men was, zeker voor wat betreft de distributeurs, alleen maar lid van de branche-organisatie omdat men dan goedkoper een stand op de EB kon krijgen en dat wordt dus steeds minder interessant. Waarom dan nog lid blijven, zeker niet vanwege de onderhandelingstaak tegenover de vakbonden, daar willen de kleinere bedrijven zeker niet in mee gaan, want dan mogen ze gaan meebetalen aan de VUT en afbouwoperaties van de steeds maar slinkende grote jongens.

Natuurlijk blijft er, zoals in iedere branche, behoefte aan duidelijke informatiekanalen naar de eindgebruikers en de vakhandel toe, maar bij de steeds slinkende marges van de computerindustrie zullen we daar andere modellen en evenementen voor moeten ontwikkelen, en misschien dat het Internet en de digitale highway, als communicatieschakel, kunnen helpen.

Men heeft jaren geroepen dat we in Nederland best een internationale forumfunctie zouden hebben, men heeft geprobeerd dit door het woord Europe (Europe Software) te benadrukken, maar in feite is dat nooit gelukt en bleken Sicob en CeBIT toch die functie te hebben. Zouden we nu in de Cyberspace niet eens een keer zo'n internationale beurs/forum of hoe dat ook maar gaat heten tot stand kunnen brengen?


Luc Sala