Scientology is aangeschoten wild voor digirati-bewegingen zoals DB-NL, DDS en EFF, die onder het mom van vrijheid van meningsuiting de copyrights van de Church of Scientology (Co$) aan hun laars lappen.

De meeste ruzies op het Internet interesseren me niet zo, dat er hier en daar wat sex op staat of een gestoorde ziel zijn mening wat al te expliciet neerzet, dat zal wel en tast de functie van het net als algemeen communicatiemedium niet aan. Soms maak ik me echter wel kwaad en dan vooral als er weer eens onder het mom van de goede zaak vooral het eigenbelang gediend wordt en een infantiele heksenjacht wordt ontketend. Dat werkt natuurlijk het mooist als je een club aanvalt, die zelf niet brandschoon is en daarmee je eigen blazoen extra laat glimmen.


Al een paar maanden is er een hele rel aan de gang op en rond het Internet rond bepaalde files, die via een Amerikaans BBS en later het Internet op allerlei plaatsen opdoken, maar waarvan de Scientology-kerk claimt dat het om documenten gaat waarvan zij de copyrights heeft en die volgens hen niet vrij verspreid mogen worden. Dat wordt bestreden door degenen die dergelijke documenten op hun home-pagina zetten en nu ook door hun providers, die stellen dat ze niets te maken hebben met wat er op hun sites staat.
Volgens de anti-scientologen gaat het om rechtbank-materiaal, dat deel heeft uitgemaakt van de bewijsvoering bij een rechtszaak en dus openbaar zou moeten zijn.
De rechtbank heeft de betreffende stukken ondertussen weer verzegeld.
Men rolt nu over elkaar heen om maar vooral een puntje te scoren tegen een beweging, die in een kwade reuk staat en die men dus onbetwist van alles kan beschuldigen.
Ze zijn toch `bewezen' slecht, dan hebben ze toch geen rechten meer? (waar hoorde ik toch eerder zulke beperkingen van de rechtspositie op basis van ras, huidskleur of zo, is dat niet aanzetten tot discriminatie?)

De inzet lijkt de vrijheid van meningsuiting, maar in de collectieve hysterie vergeet men dat hier de privacy van een organisatie wordt aangetast. Ik heb het gevoel dat DB-NL, EFF en aanpalende net-smaakmakers hier hun prive-frustraties botvieren maar daarmee het doel van hun bewegingen eerder frustreren dan bevorderen.

Fishman Affidavit

De bron van de rel zijn de zogenaamde Fishman-documenten, die her en der op het Internet staan, maar waarop de Scientology-bewegingen de copyrights claimt.
Fishman was Scientology-volgeling, had toegang tot de zogenaamde `trade-secrets' van die club en is wegens misdaden voor de rechter gedaagd, maar verdedigde zich door te stellen dat Scientology hem had aangezet tot die misdaden.
Om dat te bewijzen (maar zeker ook om de Co$ een hak te zetten) diende hij stapels geheime documenten in.
Die zouden daardoor zogenaamd openbaar worden, maar ondertussen heeft de rechtbank in afwachting van een formele beslissing over deze trade-secret de zaak toch maar verzegeld.
De vogel is wel gevlogen, omdat Fishman de handel op het net zette en het overal verspreid is geraakt.
Daar treedt de Co$ nu tegen op via civiele rechtszaken.

Gevaarlijk materiaal

Die documenten bevatten veel materiaal over, maar ook van de de Scientology-beweging, met name details over hun werkwijze en cursusmateriaal. Volgens mij, en dat heeft niets te maken met sympathie of antipathie voor de Scientologen, hebben ze gelijk met hun acties hun copyrights te beschermen, hun materiaal wordt de public domain-hoop opgegooid en die inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten is niet meer toevallig, maar opzettelijk. Het is te vergelijken met het verspreiden van de Valente/IRT-stukken op floppy naar zo veel mogelijk mensen, dat is niet netjes en niet verstandig en mogelijk strafbaar.
Het verweer, dat het zou gaan om geciteerde fragmenten of dat het inbrengen van deze stukken bij een rechtszaak ze tot publiek domein materiaal zou maken lijkt me onjuist, maar dat zal de rechter verder wel uitmaken.

Co$: rijke beweging met gevoelige tenen

Scientology, gesticht door Ron L. Hubbard is een soort kerk maar wordt veelal afgeschildert als een kwalijke cult, die mensen in haar val lokt en ze dan niet meer los laat. Er wordt gewerkt met een soort psychische leugendetector, de e-meter om mensen te deprogrammeren.
Men heeft een zeer uitgebreide methodiek, die zeer gedetailleerd werkt en voornamelijk gericht is op zgn. deprogrammering en volgens hen leidt tot `clear' worden en dan niet meer vatbaar zijn voor controle, leugens, macht en uiteindelijk leidt tot een staat van Operating Thetan. Dat is dan het SF-stuk van de Co$ met wat erg vergaande verhalen over buitenaardse invloeden.
Maar dergelijke verhalen krijg je pas te horen als je al ver op weg bent in de Co$ hierarchy (Co$ is de afkorting die wat geringschattend gebruikt wordt omdat de kerk zo rijk en op geld van de mensen uit zou zijn). Dat zijn de geheimen die men niet naar buiten wil hebben. Inde Fishman documenten kun je dat allemaal lezen en dat heb ik dan ook maar eens gedaan. een hoop jargon, maar ook een manier om bijvoorbeeld trauma's en frustraties te traceren en die te overwinnen waar de meeste moderne psuchotherapeuten nog wat van kunen leren. Als dan echter beweerd wordt dat b.v. in document B over liegen wordt beweerd dat een Scientoloog via leugens macht moet krijgen, dan haal ik dat er niet uit. daar wordt juist gewarschuwd tegen leugens en controle door leugens door kerken. Het is een kwestie van gezichtspunt, maar ik kan in al die humbug van de Co$ echt geen duidelijke aanzetten tot `slecht'gedrag vinden. Dat je via een proces van projectie en `mocking' van je ouders, autoriteiten en zo je frustraties eerst oproept en aanscherpt en ze daarna kunt laten gaan is textbook-stuff voor psychotherapeuten.

Ik kan me zelfs voorstellen, dat teneinde de toch wel vergaande implicaties van Hubbard's methodes en inzichten verteerbaar te maken, men geneigd is de hele humbug van Thetans en zo te slikken, er zijn ook hele hordes mensen die in ufo's geloven. Mijn persoonlijke visie is, dat mensen vaak een `persoonlijk gekleurde' constructie bedenken en accepteren wanneer ze in aanraking komen met andere dimensies. In vroeger eeuwen engelen en Maria, nu Ufo's en waarom dan geen Thetans. Ook dat is maar een vorm, waarin de Co$ een bepaalde boodschap heeft gegoten, wie de oude verhalen uit Hindoe en andere culturen nagaat komt wel vreemdere dingen tegen.

Scientology is dus een potentieel gevaarlijke club met gevaarlijke en effectieve methodieken, die ook zij liever niet zo maar door iedereen gebruikt willen zien. Dat kan leiden tot veel meer ellende, want dit soort gerommel in de menselijke psyche is niet iets voor amateurs en het gevaar bestaat dat allerlei clubs met nog vagere doelen dan Scientology er hun campagnes mee gaan opztten. Het afdoen als bogus en hersenspinsels is wat kortzichtig, er zijn miljoenen Scientologen die er in geloven, dus het moet toch wel een beetje werken.

Welke vrijheid

Echte vrijheid is wat je je ergste vijand gunt

Maar deze rel zou niet om de Co$ moeten gaan, maar om de bescherming van de vrijheid op het Internet en die is niet gediend door de ene vrijheid in te ruilen voor een andere en het van de status van de betrokkenen te laten afhangen of iets wel of niet beschermd is. Nu de rechten van Scientology aantasten, morgen die van joden, bijstandstrekkers of mensen zonder e-mail partijspeldje?

Wat blijft is de ophef, de rellen die door de goeddeels gesubsidieerde of ex-gesubsidieerde Net-kliek vooral opgeblazen worden om zichzelf en hun organisatie belangrijk te maken.
In een tegenvallende Net-markt (de negatieve berichten daarover lees je naturlijk niet in de Volkskrant maar de teloorgang van de WWW-hype was op de EB pijnlijk merkbaar) worden non-events over racisme, persvrijheid of sex opgeblazen tot wereldcrises, maar is dat misschien ook omdat er geen `goed' nieuws over het NET is? In de sfeer van de net-bobo's kon het een tijdlang niet stuk, iedereen die deze of gene stichting, forum, seminar of belangenclub opzette, kon rekenen op applaus en vette steun.
Ik trapte daar zelf ook in, maar een slechtlopend Internetcafe en een paar ton leergeld aan ontwikkeling, site-kosten en moeite verder is me wel duidelijk, dat Internet geen vetpot is of snel wordt.
Wanneer zelfs een zeker met modems en PC's uitgeruste groep als de Nederlandse computerdealers nauwelijks aandacht kan opbrengen voor specifieke Internet-informatie over hun markt, zouden dan andere doelgroepen wel over de brug komen? Ik twijfel daaraan, hier en daar zijn er leuke Internet-initiatieven, maar voorlopig heb ik alleen de deskundologen en zelf-promotors op allerlei congressen en forums geld zien verdienen.

Luc Sala


Wie meer wil weten over wat ik (al jaren geleden) van Scientology vond kan kijken op http://www.euro.net/sala/ego