prev-index-next Egosoft-biofeedback

Biofeedback


Thoughtstream 210 euro
Dit hoog-kwalitatieve biofeed-back apparaat zet uw digitaal gemeten huidweerstand, die een graadmeter voor uw momentele relaxatie is, om in een audio- en visueel signaal. Via de band met elektroden die u over twee vingertoppen schuift wordt op een display en door een hoofdtelefoon aangegeven hoe diep u ontspant en na afloop van de sessie kunt u het verschil zien tussen begin- en eindtoestand.

Biolight 320 euro
Brainmachine EN biofeedback in een!
De Biolight meet continue de kleine veranderingen in uw huidweerstand waardoor u een spiegel krijgt voorgehouden waarin uw lichamelijke, geestelijke en emotionele gesteldheid zichtbaar zijn. Het 'beeld' dat u 'ziet' stelt u in staat steeds weer opnieuw de nodige aanpassingen te maken en u leert hoe u terug kunt koppelen  en toe sturen naar de gewenste ontspanning. Daarnaast kan dit apparaat ook de functie van brainmachine vervullen en ook kan de intensiteit en de frequentie van de licht- en geluidpulsen worden afgestemd op de gemeten huidweerstand.

EDA BioScan Monitor 210 euro
Met behulp van dit biofeedback-apparaat leert men op eigen kracht ontspannen. De huidweerstand, een graadmeter voor het ontspanningsniveau, wordt gemeten via de vinger-sensoren en omgezet in een geluidsignaal dat te horen is in de hoofdtelefoon. De toonhoogte geeft de vorderingen aan: toon zakt bij diepere ontspanning. Door zijn gevoeligheid kan het apparaat de 'state arousal' en de 'trait arousal' meten. Ook kan een extern audio-apparaat worden aangesloten om het effect te verhogen.

MindSurfer® Odyssey (not available)
De MindSurfer® omvat een hoogwaardige Transor® (hardware) met een speciaal voor EEG meting ontwikkelde 24 bits AD-convertor en de bijbehorende software. Via drie eenvoudig aan te brengen sensoren kan hiermee met grote nauwkeurigheid een tweekanaals EEG-registratie én een tweekanaals huidweerstandmeting worden verricht. Via speciale filteringen worden externe storingsbronnen weggefilterd (bijvoorbeeld de bron van het elektriciteitsnet). De geannalyseerde meetgegevens worden op via diverse windows weergegeven op de monitor van uw PC. Bovendien kunt u m.b.v. de 8 verschillende spelprojecten via hersengolfaansturing uw eigen Personal Music arrangeren.

Systeemvereisten:
Voor minder krachtige computers is er versie 1.2  Versie 2.0: Windows 9x, Windows NT, pentium 166, 120 Mb vrij en 16 bit geluidskaart en synthesizerkaart. Versie 3.0 is in voorbereiding.

MindSurfer® Dolphin (not available)
Het hardware deel van deze uitgebreide versie beschikt over elf tiptoetsen zodat u de meegeleverde spelvormen niet met de muis of het toetsen bord van de computer hoeft op te starten. De aanwezigheid van een computer in de onmiddelijke nabijheid van de MindSurfer is dus niet meer vereist en waardoor hij gebruikt kan worden  bij brede gebruikersgroepen.


prev-index-next Egosoft-biofeedback
30-03-02