New Age Boeken

In deze rubriek recenties van de volgende boeken:

De spirituele reis van de vreedzame krijger
De negen maanden
De weg van Tao
'In Amsterdam'
Koendalini en transformatie
De kunst van het dromen
De Visie van Ramala

Verder verschenen:

Welk type ben ik?
Op de Goede Weg
Van stress naar evenwicht


De spirituele reis van de vreedzame krijger
Dan Millman
Uitgeverij: Ankh-Hermes
ISBN: 90-202-5600-9

Afgelopen zomer werkte ik op een biologische boerderij in Colorado, U.S.A. Ik ontmoette daar een (van oorsprong Iraanse) man die dezelfde (Burmees/Indiase) meditatieleraar bleek te hebben als ik en die me vertelde dat ik hem deed denken aan de hoofdpersoon in het boek `Sacred journey of the peaceful warrior', een boek dat ik vlak daarvoor ter recensie had gelezen. Op dat moment leek toeval niet te bestaan en voelde ik alsof ik meedeed in het boek van Dan Millman waarin allerlei bijzondere (al of niet bewust gezochte) ontmoetingen regelmatig voorkomen.

Na zijn eerste boek `De weg van de vreedzame krijger' vervolgt Dan zijn avontuurlijke spirituele zoektocht en komt uiteindelijk terecht bij een vrouwelijke shamaan op het prachtige eiland Hawaï. Zij zal hem na de nodige voorbereidingen inwijden in de oude Huna-wijsheid van de Kahuna, de priesters van Hawa.

Het boek heeft vele kanten; op sommige plekken laat het zich lezen als een spannende roman (bijvoorbeeld als Dan een aantal dagen zonder eten en drinken en onder een brandende zon op een surfplank op de oceaan ronddrijft), het heeft een etnologische kant en er wordt langzaam maar zeker naar een (spiritueel) hoogtepunt toegewerkt. Het geheel is geschreven in een sympathieke stijl die op mij minder pretentieus overkomt dan die van bijvoorbeeld Carlos Castaneda.

K.K.


De negen maanden
Anne en Daniel Meurois-Givaudan
Uitgeverij: Ankh-Hermes
ISBN: 90-202-5603-3

Een van mijn beste vriendinnen was zwanger en het leek me leuk om haar het boek `De negen maanden' cadeau te doen. Uit nieuwsgierigheid ben ik het vóór de overhandiging eens door gaan bladeren en dat deed me besluiten om het niet aan haar te geven. Zij zou er, met alle respect voor haar grote intelligentie, weinig van begrijpen. Zelfs ik, die vertrouwd is met de gedachte achter bijvoorbeeld de Seth-boeken en voor wie Edgar Cayce ook geen onbekend fenomeen is, moest bij het lezen van dit boek even slikken.

Waar gaat het in `De negen maanden om'?

Het Franse schrijversechtpaar Anne en Daniel Meurois-Givaudan komt tijdens hun (regelmatige) uittredingen in contact met de ziel Rebecca die net begonnen is aan de negen maanden durende voorbereiding op haar incarnatie. Zij worden gedurende deze tijd deelgenote van Rebecca's reis, van haar achtergrond en haar gevoelens. Er vinden vele gesprekken en zelfs discussies plaats die in bloemrijke taal op papier zijn gezet. Niet alle levensvragen (o.a. waar komen wij vandaan en waar gaan we naartoe) worden door Rebecca opgelost, maar een deel van haar verhalen is op zijn minst boeiend te noemen.

Ik vind het jammer dat we tussen de ontmoetingen met Rebecca door niet wat vaker op aarde terugkomen; gewoon in de slaapkamer van de auteurs die samen nog wat napraten over wat ze hebben gezien en gehoord aan gene zijde. Dit zou relativerend kunnen werken en zou wat meer stevigheid in het verhaal brengen. Nu zweef je als lezer een tijdje mee in de wolkenwereld die Anne, Daniel en Rebecca delen en als lezer land je tijdens de werkelijke geboorte (in de Verenigde Staten!), waarschijnlijk net als Rebecca, met een klap op moeder aarde.

K.K


De weg van Tao
Rudolf Snel
Uitgeverij: Ankh-Hermes
ISBN: 90-202-5598-3

Rudolf Snel maakt de universele wijsheid van de Tao Teh King toegankelijker, o.a. aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen leven. We kunnen liefde (= Tao) leren ervaren door ons bewust te worden van onze eenheid met alles wat er is. Gewoonlijk ervaren wij afscheiding (angst en onwetendheid) omdat ons ego ons dwingt tot subjectief waarnemen via associaties met vroegere ervaringen, overtuigingen en vooroordelen. Bevrijding uit dit dwangmatig waarnemen ontstaat door liefde te geven. Door vreugde te delen met anderen scheppen we vrede en harmonie en leren we inzien dat ziekten en problemen in relaties vergissingen zijn van ons eigen en andermans denken.

Helaas verliest Snel zich in de laatste hoofdstukken steeds meer in mystiek, verwijzingen naar andere boeken en veralgemenisering van het persoonlijke. Los van deze laatste kritische noot vind ik het een goed boek voor iedereen die op zoek is naar de Werkelijkheid!

J.L.


'In Amsterdam'
Hans Plomp
Uitgeverij: In de Knipscheer
ISBN: 90-6265-382-0

Hans Plomp is een van die aardige maar wat vreemdsoortige Amsterdammers die je in de marge van het culturele leven tegenkomt. Dichter, kraker, India-ganger en chroniqueur van zijn eigen zoeken naar het andere. Met `Ik heb altijd tijd voor een beetje eeuwigheid' is het kader geschapen, maar voor die eeuwigheid gaat de hoofdpersoon Larrie in de verhalen in zijn boek `In Amsterdam' de keerzijde ervan niet uit de weg. Banale situaties, merkwaardige ontmoetingen; deze verzameling verhalen uit een tijdvak van meer dan twintig jaar schrijver- en dichterschap slaat een vaak humoristisch en vlot lezende brug tussen de alledaagse ellende van de alternatieve hap en hun aspiraties om toch nog wat van deze wereld en henzelf te maken. Eerlijk, hier en daar wat sexistisch, vanuit een duidelijk mannelijk standpunt, met over bijna alles het waas van de psychedelische `flexibele realiteit' die Plomp zelf zo vaak verkende.

Ik moet toegeven: ik heb me bij dit boek werkelijk geamuseerd, de situatieschetsen en taalvondsten zijn soms zo grappig dat ik, daar de grove taal en expliciete beschrijvingen me niet tegenstonden, er echt van over de grond rolde. Wat dat betreft is `In Amsterdam' niet voor de halfhartigen, de avonturen van Larrie in de gewone en de psychedelische werelden waar Plomp over schrijft zijn stevig gekruid. Je moet ook enige affiniteit hebben met het jargon van de alternatieve vriendenkring van Larrie, want daaronder heeft de schrijver soms heel inspirerende gedachten en zinnen verborgen. Wanneer hij dicht: `Dit is de beste aller tijden, maar bijna niemand weet het', dan is dat maar een enkel voorbeeld van de toch optimistische en uiteindelijk spirituele vonk in Plomp. Tussen de wanhoop en het gegraai in de psychedelische keuken is Larrie bezig met leven, Leven, LEVEN!

`In Amsterdam' is geen echt boek, meer een verhalenbundel met voor een deel al eerder gepubliceerd werk, maar het bewijst dat de sfeer in Amsterdam al die jaren net zo Magisch is gebleven. Plomp is een van de Amsterdamse Magici die dat ook nog onderhoudend en in een zeer persoonlijke stijl op papier heeft gezet, waarbij het onderscheid tussen Hans en Larrie me hier en daar ontgaat. De tovenaar betovert zichzelf, lijkt het me. Een goed geschenk voor vrienden die nog weten waar Fantasio was of voor kinderen die je iets wil laten proeven van die jaren zestig-sfeer.

L.S.


Koendalini en transformatie
Bonnie Greenwill
Uitgeverij: Ankh-Hermes
ISBN: 90-202-4083-8

Er zijn vele aanwijzingen dat de effecten van Koendalini-energie regelmatiger optreden dan we ons bewust zijn, te meer daar de reguliere geneeskunde er niet mee bekend is en zelfs wars van dit soort `ongrijpbare effecten' is.

Ik heb met veel plezier en interesse dit boek over Koendalini gelezen en er een hoop inzichten uit opgedaan. Waar andere boeken wel eens mank aan gaan is dat ze vervallen in een opsomming van oud-Indiase teksten of er een wel héél populair verhaal van maken waar weinig mee te beginnen valt. Wat mij betreft is dit het eerste boek dat een begrijpelijke en gedegen verhandeling geeft over Koendalini-energie. Het boek gaat over belevingen van mensen en niet zozeer over de mystiek op zichzelf. Er worden verbanden gelegd met meditatie en yoga, maar er wordt ook op gewezen dat de effecten spontaan en willekeurig bij een ieder kunnen optreden.

Dit omvangrijke werk (344 dichtbedrukte bladzijden) omvat in de eerste plaats hoofdstukken over de effecten en symptomen die met Koendalini-energie samengaan en over de min of meer theoretische concepten daarvan. Na inleidingen over de hersenen en over de verbinding en verhouding van lichaam en geest volgt een uiteenzetting over de bewustwording van het `Zelf'. Het een en ander is aangevuld met een hoofdstuk waarin de ervaringen en visies van diverse spirituele meesters worden vermeld.

Het boek is gericht op westerse lezers en is ontstaan vanuit een studie aan het `Institute of Transpersonal Psychology'. Het is geen onbegrijpelijk, onpraktische berg academische wijsheid maar een voor westerlingen goed te vatten studieboek voor zowel geïnteresseerde amateurs als voor mensen die een professionele binding hebben met psychologie of spiritualiteit.

Wat mij verder in het boek aanspreekt is dat er biografieën in staan en dat uit de eerste hand wordt verteld over de gewaarwordingen, ervaringen en omstandigheden van de Koendalini en wat dat voor deze mensen betekende. Verder is er een verklarende woordenlijst opgenomen; want omdat vele oorspronkelijke termen niet goed te vertalen zijn, zijn ze in de oorspronkelijke taal gehandhaafd. Ten slotte staan er uitgebreide noten in met vele referenties naar andere auteurs en oorspronkelijke werken.

A.v.D.


De kunst van het dromen
Carlos Castaneda
Uitgeverij: Servire
ISBN: 90-6325-450-4

De (7) boeken die de Amerikaanse antropoloog Castaneda sinds 1968 heeft geschreven over zijn ontmoetingen en leerervaringen met Don Juan, een Mexicaanse Yaqui-indiaan, hebben ook in ons land gretig aftrek gevonden. Duurde het voor het eerste boek nog vier jaar voordat de Amerikaanse versie in het Nederlands werd uitgegeven, bij zijn laatste boek `De kunst van het dromen' gebeurde dat nog hetzelfde jaar. In tegenstelling tot de eerdere boeken van Castaneda die, hoewel ze uitstekend los van elkaar te lezen zijn, op een serie lijken, is `De kunst van het dromen' een geheel op zichzelf staand boek. Dit komt omdat het al zijn ervaringen op het gebied van dromen, van het binnenstapppen van de ons omringende onzichtbare wereld, die hij de afgelopen jaren onder leiding van Don Juan heeft meegemaakt, samenvat. Ik begrijp dat het niet anders kan als je één thema uit al je vorige boeken en ervaringen wilt lichten, maar toch vind ik het jammer dat het hele boek in de verleden tijd is geschreven; je wordt niet meer aan de hand meegenomen naar een schemerig veld vol cactussen, maar je zit naast Castaneda aan zijn schrijftafel en kijkt terug op voorgaande gebeurtenissen.

Maakt dit `De kunst van het dromen' tot een saai boek? Nee. De jarenlange experimenten van Castaneda (én zijn niet eerder genoemde mede-leerlingen) om op de sjamanistische manier te leren kijken naar de wereld van voorouderlijke geesten en goede en kwade krachten, zijn in feite reuze spannend en boeiend om te volgen. Vreemde, anorganische wezens die deze bovennatuurlijke wereld bevolken, hebben meerdere valkuilen in petto voor diegenen die bijvoorbeeld hun bewustzijn willen strikken zodat ze niet meer terugwillen naar de ons bekende wereld. De manieren die Don Juan gebruikt om zijn leerlingen te onderwijzen zijn niet bepaald alledaags, maar altijd intrigerend en verweven met een wijsheid waar je nog lang over na kunt denken.

Smullen dus voor de Carlos Castaneda-liefhebber. Mensen die nog nooit een boek van Castaneda hebben gelezen zou ik echter willen aanraden om met een ander boek van hem te beginnen.

K.K.


De Visie van Ramala
Ramala Centre
Uitgeverij: Ankh-Hermes
ISBN: 90-202-5604-1

Door een `toeval' (na het lezen van dit boek bestaat de kans dat u, net als ik, niet meer in toeval gelooft) kreeg ik dit boek in handen. Na een moeilijke periode in mijn leven sta ik sinds enige tijd zeer open voor - wat men noemt - de spirituele kant van het leven en laat ik mij gretig allerlei methoden, middelen en boeken aanbevelen door mensen die al een zekere vorm van ontwikkeling (zeggen te) hebben doorgemaakt. Die mensen hebben een bepaald aanstekelijk enthousiasme om hun positieve ervaringen door te geven: ik heb momenteel ongeveer hetzelfde gevoel naar u, lezer van dit artikel.

De naam `Ramala' had ik al eens horen vallen. Het boek `De Openbaring van Ramala' (1978), het eerste deel van een trilogie van lezingen, werd mij met het hierboven genoemde enthousiasme aanbevolen. Door allerlei omstandigheden kwam ik er maar niet toe dit boek te lezen. Op het eerste boek volgde in 1986 `De Wijsheid van Ramala' en in 1991 het laatste: `De Visie van Ramala', het boek dat ik in handen kreeg. Over het samenstellen en schrijven is 21 jaar gedaan.

Ik ben dus eigenlijk begonnen met het laatste boek. Dat kan, want het zijn (redelijk) op zichzelf staande delen, hoewel ik soms wel wat aansluiting miste. Ik ga dus beslist ook de andere twee delen lezen.

De lezingen zijn opgetekend door een echtpaar, David en Ann. Zij noemen zich de mediums via wie de Ramala-leraren (zielen uit de `andere wereld') de waarheid van de hemelen onderwezen. Volgens dit echtpaar hadden deze leraren de trilogie van boeken en de stichting van het Ramala Centre te Glastonbury, Engeland voorspeld, hetgeen realiteit is geworden.

Ieder hoofdstuk begint met een lezing die door de Ramala-leraren aan David (het medium) werd doorgeven. Daarna worden vragen van cursisten beantwoord. Het zijn gewone, `zeer aardse' vragen die bij u en mij ook zouden zijn opgekomen, en ze worden beantwoord door Zen Tao, de persoonlijke gids van David. Deze lezingen zijn tussen 1986 en 1989 ontvangen en in chronologische volgorde weergegeven. Ze zijn op objectieve grondslag uit de vele doorgekomen lezingen geselecteerd.

Enkele onderwerpen zijn: menselijke relaties, de beproeving van gehechtheid, het najagen van geluk, de cyclus van leven en dood, angst begrijpen, kortom: allemaal zaken die iedereen bezighouden. Voor mij persoonlijk werd een heldere en nieuwe kijk gegeven op ons verleden, de huidige tijd en vooral op het hoe en waarom van alles.

De filosofie die de Ramala-leraren doorgeven in deze boeken is in het kort gezegd: "U dient zelf iets te doen met de reactie die de lezingen bij u oproepen. Dit boek moet u niet beschouwen als autoriteit vol met dogma's, maar als een spiegel om de eigen spirituele kennis van de lezer te ontwikkelen." Dit spreekt mij bijzonder aan; er is al veel te veel dogmatische opdringerigheid geschreven. De ene leer na de andere probeert iets op te leggen, schrijft vóór wat je je moet ontzeggen en met wie je het wel en niet mag aanleggen. Het Ramala Centre doet dat absoluut niet. Door het gehele boek heen blijf je een groot gevoel van persoonlijke vrijheid houden. Zoals in het begin van het boek geschreven staat:"Ieder boek, iedere visie, heeft slechts de bedoeling het eigen weten te prikkelen, het eigen vertrouwensaspect te stimuleren." Bij mij is dat in ieder geval goed gelukt.

Een aanbevelenswaardig en prettig leesbaar boek, vooral door de beantwoording van vragen die worden gesteld door `gewone' mensen zoals u en ik.

J.H.


Welk type ben ik?
Hurley/Dobson
Ankh-Hermes
ISBN 90-202-5955-5

Het enneagram begint steeds meer aanhang te krijgen en dus komen er ook meer vertalingen. Dit systeem van persoonlijkheidsanalyse is heel oud en werkt zeer verhelderend m.b.t. vragen als motivatie, gedrag, emoties en verklaart waarom sommigen elkaar wel liggen en u anderen op het eerste gezicht niet mag. Dit boek is als een reis door de eigen (en andermans) psyche. Egosoft heeft overigens een grote verzameling Amerikaanse enneagram-boeken en -tapes.


Op de Goede Weg
Eknath Easwaran
Ankh-Hermes
ISBN 90-202-8043-0

De Indiase meditatie-leraar Easwaran geeft al dertig jaar les en geeft in dit boek met veel humor aanwijzingen hoe je met meditatie je concentratie kunt verbeteren, je woede kunt transformeren en tot nieuwe inzichten kunt komen.


Van stress naar evenwicht
Mantak Chia
Ankh-Hermes
ISBN 90-202-4293-8

Je energie harmoniseren met de Tao, dat kan volgens deze bekende meester en hij licht in dit boek diverse methoden daarvoor toe. Het geheim zit-'m in de CHI-energie die je door je lijf kunt voelen stromen.


* Terug naar de Ego 2000 index