Psycho-actieve software

De computer als interactief middel om te communiceren met je (onder)bewustzijn. Waarom niet, wie weleens de muntjes voor de I-Ching heeft gegooid of gerekend aan een horoscoop beseft dat de computer dat ook best kan. Een stapje verder gaat de psycho-analytische software, de zelfontdekking van achter het toetsenboprd. Het klinkt in eerste instantie misschien raar, maar in Amerika bestaat deze software al jaren en de gebruikers zijn talrijk en enthousiast. Uw computer luistert, geeft advies en spreekt U vermanend toe als U iets fout doet. Met Uw computer kunt u meer dan tekstverwerken of 'number-crunchen'.

Een korte beschrijving van een reis door het land van electronic shrinks' `psycho-analyse', neurobics" en karakter/handschrift- analysepakketten. Kortom : MINDWARE

IQ SMARTS
U kunt met IQ SMARTS niet alleen uw eigen I.Q. meten, U kunt het zelfs verhogen ! (en meer dan U denkt !) Deze indrukwekkende ontwikkeling in Mindware is van de hand van de meester op het vlak van programmeren in het gebied van de psychologie Dr. James Johnson; de oprichter van Neurolytic Systems. De gebruiksvriendelijke software is gebaseerd op belangrijke ontdekkingen in de neurologie en bevat oefeningen, er specifiek op gericht uw hersenen te trainen op een manier die vergelijkbaar is met de aerobics of Nautilus methoden om ons lichaam te trainen. Tot nu toe waren dit soort programma's slechts leverbaar op de proffesionele markt en bovendien buitengewoon duur. IQ SMARTS is voor een veel breder publiek beschikbaar. Het programma begint middels een korte test met een algemene meting van uw intelligentie op diverse gebieden, te weten:

In een uitgebreid (uit te printen) rapport wordt aan U uitgelegd waar uw sterkere en minder sterke kanten zitten wat betreft Uw intelligentie. Op basis van deze gegevens ontwikkelt het programma een specifiek voor Uw situatie geldende trainings-sessie, die zeker een stimulans zal zijn voor Uw (creatief) denkvermogen. I.Q. Smarts is niet beveiligd tegen kopieren. De fabrikant staat de gebruiker toe in beperkte mate kopiën te maken.

NEUROBICS: Aerobics voor de geest
Een compilatie van oefeningen en puzzels, gepresenteerd in buitengewoon interessante graphics die uw geest een extra workout geven. Er zijn zes verschillende puzzels die zowel de linker- en rechterhelft van uw hersenen separaat en in samenwerking oefenen.

Onder andere:

Opvallend is dat terwijl U speelt versterkt u:

Uw mentale kracht.
Het vermogen op zich te concentreren op een lastige opdracht.
U mentale flexibiliteit.
Het vermogen om het ene onderwerp te schwitchen naar een ander.
Mentaal uithoudingsvermogen.
Uw vermogen zich langer te concentreren op een onderwerp.
De mentale coordinatie.
Het vermogen om verschillende ideen of situaties tegelijkertijd te kunnen verwerken.

NEUROBICS is gegroeid uit de belangstelling van haar programmeur Ratko Tomak's belangstelling voor neurale netwerken en ontwikkelings-psycholgie en gedeeltelijk gebaseerd op het boek : WORKING MEMORY van de auteur Alan Baddely.

NEUROBICS is een menugestuurd programma waarin de oefeningen steeds een andere hoedanigheid aannemen. Uiteraard zijn de niveaus van de verschillende oefeningen instelbaar en de resultaten van Uw aktiviteiten weergegeven in overzichtelijke diagrammen.

THE IDEA GENERATOR PLUS
Dit programma haalt de betere ideen uit de verste hoeken van Uw brein.

Geprezen als zijnde een doorbraak in The New York Times, is dit programma een door heel Amerika gebruikt stuk gereedschap.

Het programma werkt volgens een 3-stappen systeem :

1. Probleemomschrijving.
Omschrijf het probleem of de situatie. Het programma helpt U verduidelijken door U een lijst te vragen van mensen die bij deze specifieke situatie betrokken zijn, alsmede een omschrijving van Uw doelstelling.
2. Idee Ontwikkeling.
Het programma gebruikt 7 verschillende technieken om U naar een creatief denkproces te leiden. Gedurende dit proces zult u zich richten op het z.g.n. Idee Scherm waar U notities en aantekeningen kunt maken over gedachten en ideen zoals die bij U opkomen.
3. Evaluatie.
Evalueer Uw nieuwe ideen in relatie tot kosten, baten en in hoeverre zij beantwoorden aan Uw doelstelling.
U zult verbaasd staan over het aantal ideeën in uw uiteindelijke rapport.

Door de compatibiliteit met een aantal populaire textverwerkers kunt U Uw ideen meteen kickstarten door ze op papier te zetten.

GRATIS bijgeleverd wordt het boek : The Art of Creative Thinking; een uitgebreide verhandeling over het proces van creatief denken.

IDEA FISHER
Idea Fisher versterkt de kracht van Uw ideeën. Deze zogenaamde Brainstrormer is het geesteskind van Mark Fisher, een bekend amerikaans zakenman.Hij begon al in 1977 met hulp van meer dan 200 onderzoekers en programmeurs dit programma te ontwikkelen. Miljoenen dollars later is het resultaat dit revolutionaire ineractieve produkt ter stimulans van Uw creatief denken, functionerend als de menselijke geest ; clusters van concepten en associaties genererend. U kunt putten uit een reservoir van duizenden onderwerpen varierend van (pop)songs tot technische termen. Idea Fisher koppelt U aan een schijnbaar eindeloos lijkende interstructuraire keten van concepten terwijl u brainstormt, vergelijkt, verandert of aanpast. Het gebruikte cluster-systeem is bij uitstek geschikt voor taakomschrijvingen, het vormen en evalueren van ideeen en het traceren van eerder ingevoerde gedachten en associaties onderling. De reis begint feitelijk in de zogenaamde Q-Bank, welke meer dan 3000 vragen bevat, verdeeld over categorieen/onderwerpen zoals: Bedenk een vehaal of script, Ontwikkel een bepaalde advertentie, naam, naam, slogan of promotiecampagne. De gehanteerde vragen zijn georieenteerd op drie focuspunten: Omschrijving/verduidelijking, Modificatie en evaluatie. Na deze routine wat men in de wandelgang convergerend denken" noemt bent U klaar voor de Brainstorm-ssie in de Idee- Bank (Zij bevat meer dan 61.000 woorden/zinnen) welke gekoppeld zijn aan 700.000 binnenliggende structuren. Buiten de gigantische database die in dit pakket huist, laat het programma de gebruiker toe zelf ook namen, zinsnedes, ideeen, woorden en associaties toe te voegen voor later gebruik.

CALMPUTE
Calmpute is een exponent van de nieuwe generatie computergestuurde biofeedback-produkten. Het stelt U in staat via het bijgeleverde programma de biologische informatie van Uw huid te kunnen lezen en te interpreteren. Met biofeedback kunt U nieuwe methoden van zelf-controle (zoals stress-management en ontspanning) leren en ontwikkelen. Wanneer U Uw vingers simpelweg op de CALMPUTE-muis legt, wordt direct de informatie (electrische-huidweerstand) gemeten en doorgegeven naar het bijgeleverde programma welke deze gegevens direct omzet in een duidelijke grafische weergave. (Aansluiting via de seriele poort.)

Het pakket omvat : de CALMPUTE-muis, CALMSCOPE (een bewegend occilloscoopgolf-patroon wat Uw stress/emotie-niveau in real- time weergeeft.) en CALMSTAR (een andere grafische weergave d.m.v. een uit wisselende en in elkaar overvloeiende kleuren bestaande bol. Aleen EGA/VGA monitoren). Uitgebreide handleiding.

In het menu van het bijbehorende programma is reeds rekening gehouden met verdere uitbreidngen van het programma. Indien deze uitbreidingen, welke nu in produktie zijn, gereedkomen wordt U via een mailing hierover bericht.

ATTENTIES

Indien U niet over een computer beschikt of deze niet wil gebruiken voor het CALMSTAR produkt dan is het model CALMSTAR GSR-II wellicht een alternatief; deze uitvoering is z.g.n Stand-Alone, dus niet gekoppeld aan een computer. De feedback geschiedt middels een geluids-signaal vanuit de GSR-II zelf.

MIND MIRROR
Gedeeltelijk een tool, gedeeltelijk een filosoof op disk. Mind Mirror van de bekende Timothy Leary is als het ware een gedachtenprocessor, welke op begrijpelijke wijze eenkarakter in kaart brengt. Dat kan dat van Uzelf, maar ook van iemand die U kent, of zelfs beroemde of historische persoonlijkheden.

Wanneer U de karaktereigenschappen van Uzelf of iemand anders middels het menugestuurde interviewprogramma hebt ingevoerd, worden deze eerdergenoemde kaarten uw voertuig in de interactieve avonturen in de schijnwerelden van het programmadeel Life Simulation. Lang voordat Leary een computer- evangelist werd was hij een geroemde professor in de psychologie, verbonden aan de universiteit van Harvard. Tijdens zijn verblijf aldaar ontwikkelde hij een geavanceerd systeem om persoonlijkheden te categoriseren, wat tot nu toe ongeevenaard is gebleven. In dit programma vindt u de kennis en ervaring van hem terug. Mind Mirror maakt Uzelf of een ander zichtbaar door middel van Mind Maps, een grafische weergave van vier belangrijke onderdelen in het leven. Deze weergaves zijn geindividualiseerde psychologische portretten en behelsen bio-energie, emotie, mentale vaardigheid en sociale interactie; allen gebaseerd op de door Uzelf ingebrachte informatie. U kunt deze weergaves vergelijken met die van anderen. (bijv. vrienden of relatiepartners) of uitprinten om ze later te vergelijken met uw eigen (eerder gemaakte kaart). Op die manier kunt U zelf een mogelijke verandering van U persoonlijkheids-structuur constateren in de loop der tijd.)

Een heel onderhoudend en interactief aspect van Mind Mirror is het spel Life Simulation. Hierin kiest U een voordien ingevoerde persoonlijkheids-structuur uit en trekt hiermee een interactieve wereld binnen. Met Uw persoonlijke vaardigheden en -inzichten kunt U de avond doorbrengen in een Bankiers-club, een Punk-rock bar of een bohemiens feest, als zijnde een paar van de vele mogelijkheden. Mind Mirror is een onderzoekingstocht door Uw karakter, gebaseerd op een synthese van diverse structuursystemen voor wat betreft persoonlijkheids-categorisatie en bovendien een bizondere gelegenheid om interactief bezig te zijn met het originele intellect van Timothy Leary.

SYNCHRONICITY
Intuitie is vandaag de dag erkend als zijnde een belangrijk element in een groot aantal succes-stories van mensen die op een of andere wijze extreem geslaagd zijn in het leven. Carl Jung, de bekende psycholoog ontdekte het geheim van het maken van de juiste beslissingen op basis van de intuitie. Hij noemde deze ontdekking Synchroniciteit -het principe van het toeval met als hebbende een bedoeling-. Dit concept werd verduidelijkt in relatie tot intuitie-onwikkeling in het werk The Book of Changes Het programma SYNCHRONICITY is een makkelijker te gebruiken, interactieve en diverterende versie van Jung's systeem. Nadat U een vraag duidelijk geformuleerd hebt ingevoerd in de computer, volgt een synchronisatie in drie stages terwijl u zich concentreert op de door u gestelde vraag. De specifieke feedback wordt geselecteerd (op basis van het patroon, gegenereerd door Uw eigen onderbewustzijn) ter stimulatie van Uw intuitie in relatie tot Uw vraag. Hoe simpel deze procedure mag klinken, de resultaten zullen niet toevallig zijn, en zullen U zeker verbazen ! Enige toepassingsgebieden : relaties, werksituaties, onderhandelingen, moeilijke beslissingen, stressvermindering en romantiek.

THE EMOTIONAL SPREADSHEET
Met dit programma ontdekt U een heel nieuwe benadering om uw lotsbestemming meer in eigen hand te nemen. - het laat U zien hoe ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebbende zaken en gebeurtenissen in Uw leven toch een zekere relatie hebben- Wanneer U deze patronen leert begrijpen, zult u effectiever de doelen bereiken die U zich gesteld heeft. Het programma quantificeert de belangrijke gebeurtenissen in Uw leven in een soort spreadsheet, die de steeds terugkerende patronen blootlegt. Wanneer U alle gebeurtenissen regelmatig blijft invoeren in deze spreadsheet, zal het programma deze assembleren en realiseert U zich meer en meer dat er een zekere onderlinge samenhang bestaat tussen de dingen in hetgeen u doet in Uw bestaan. De meest uiteenlopende dingen kunt U invoeren; Uw eetgewoonten, sociale contacten, sportresultaten, dromen, slaap-patronen, de resultaten van zakentransacties; noem maar op. Het programma wordt overigens geleverd met deels ingevoerde data, waarmee U kunt experimenteren, veranderen of verwijderen. Uiteraard kunt U ook zelf een Questionaire(vragenlijst) opzetten en wel in diverse formaten, zoals : ja/nee, percentages, de schaal van 1 t/m 10, multiple choice, lijsten, hele getallen, en tekst. Afhankelijk van de creativiteit waarmee U dit programma benaderd, kunt U zelf een journaal maken of tot een vorm van social research komen.

Benodigd geheugen: 128 Kb.

COMPATIBILITY PROBER
Op wetenschappelijke manier de compatibiliteit van twee mensen meten. COMPATIBILITY PROBER stelt aan de hand van de door U ingevoerde antwoorden op zijn vragen een relatieschema van U en Uw (relatie) partner, chef, compagnon, collega of vriend(in). De resultaten van de vergelijking kunnen desgewenst uitgeprint worden in een meerbladig rapport. De op disk opgeslagen gegevens van ieder persoon zijn later ook afzonderlijk vergelijkbaar met die van wie U maar wilt, voor vergelijking en/of analyse. COMPATIBILITY PROBER kan putten uit een database van 243.000 woorden textuele informatie. Een van de betere uitgaven van personality software

HEART TO HEART
Net als Compatibility Prober is HEART TO HEART een relatie- analyseprogramma, met dit verschil echter dat zij specifiek gericht is op relatiepartners en niet op die tussen werkgever/werknemer of collega's onderling etc.

Voordat het feitelijke interview / questionaire begint dient U eerst een keus te maken uit de volgende relatie-configuraties:

Beide partners moeten dan een vragenlijst (180) vragen afzonderlijk beantwoorden. Enige onderwerpen:

Indien U de uitgeprinte rapporten die dit programma kan genereren bewaart, kunt U na verloop van tijd middels het programma een eventuele attitude-verandering signaleren.

PC GURU
Net als Eliza, Dr Sbaitso en Racter (zie elders in onze catalogus) is dit een programma waarmee U kunt converseren. Onderwerpen als sex, lastige schoonmoeders, relatieproblemen; PC GURU staat overal voor open. Onderwerpen of gevoelens die U niet graag zou uiten of bespreken kunt U bij PC GURU rustig kwijt. PC GURU is met name geprogrammeerd op interpersoonlijke relaties. Met een vocabulaire van 30.000 woorden en 5.000 idiomatische expressies is dit programma een van de betere in zijn soort. Onderwerpen als affectie, woede, vernedering, teleurstelling, liefde en respect vormen een paar van de gespreks-ingredienten die beschikbaar zijn. Zijn bizondere conversatie-stijl is tegelijkertijd serieus, stimulerend, grappig en innemend.

Bent U op zoek naar een serieus klankbord voor Uw diepste gevoelens en emoties of wilt U Uw kennissen verbazen, dan bent U bij PC GURU aan het juiste adres !

MENTOR
Naast oefeningen in probleemoplossen bevat MENTOR routines om geheugen, mentale coordinatie, reactievermogen, creativiteit en perceptie te stimuleren / verbeteren. Hebt U zich wel eens afgevraagd wat Uw intelligentie-quotient is ? Probeer het eens met MENTOR's I.Q.-test. Ook zijn tests voor de eerdergenoemde hersenfuncties beschikbaar, instelbaar op verschillende niveau's. De geheugentest bijvoorbeeld werkt bijvoorbeeld met kleurpatronen, geluid, getallen en letters. Uitgebreide on-disk informatie en instructies. Als extra-tje bevat het programma ook een bio-ritme programma. MENTOR is ontwikkeld met twee achtergrondgedachten.

1. Het stelt U in staat Uzelf te evalueren in prive omgeving zonder de kosten van een beroepsmatig onderzoeker.

2. Het kunnen herhalen van de tests en oefeningen wanneer U dat uitkomt.

Wanneer U MENTOR op regelmatige basis gebruikt zult U merken dat Uw prestatievermogens onder pressure zullen toenemen.

BEST CHOISE 3
Wie moet ik in dienst nemen in mijn zaak ? ; Wat voor auto zal ik kopen ? Wat voor software-pakket moet ik gebruiken ? Welke opdracht zal ik het eerst uitvoeren ? Het leven zit vol van dit soort overwegingen. BEST CHOICE 3 kan snel en op wetenschappelijk verantwoorde wijze helpen bij het nemen van de juiste beslissing in veel situaties. Een beslissing (of liever: een suggestie) wordt door het programma opgebouwd uit drie elementen : keuzes; kriteria, en mensen. Eerst begint U de opties die U ter beschikking heeft in te voeren; maximaal 255 stuks. Hierna selecteert U de criteria en kent U hieraan zijn relatieve waarde toe. Vervolgens stelt U een lijst samen van mensen die U een zeker advies t.av. het keuzeprobleem in kwestie kunnen bieden. Aan ieder van deze personen kent U een zeker waarde-oordeel toe. (gebaseerd op de mogelijke effectiviteit / betrouwbaarheid van hun mogelijke beslissing). Waarna U dit decision model heeft afgemaakt, kan het programma vergelijkingen gaan maken. (met in het achtergrondgeheugen de voor- en nadelen van iedere keus. BEST CHOICE 3 koppelt en relateert alle ingevoerde informatie; converteert deze in een waarde-oordeel dat uiteindelijk Uw beste optie zal worden.

HOUDINI
Net als Idea Fisher is HOUDINI een idee-generator welke uit los ingevoerde stukjes informatie een overzichtelijk, aan elkaar te koppelen idee/informatiesysteem kan brouwen. Zeker prijsvriendelijker dan eerstgenoemde, bevat dit programma ook vrij veel mogelijkheden. Het biedt hulp bij het definieren van relaties en interacties op een wijze die niet vindbaar zijn bij de meeste tekstverwerkers, databases, of spreadsheets.

U kunt zelf 2500 onderwerpen invoeren en deze aan elkaar linken met vijf verbindings-systemen. Op deze manier zet U de versnipperde informatie om in een elegant informatiesysteem.

WISDOM OF THE AGES
Leen uw volgende punchline van de grootste geesten van onze aarde. In Wisdom vindt U uitspraken van zo'n 1000 filosofen, dichters, denkers en wiskundigen ect. De uitspraken zijn in 81 categorieen verdeeld en er is achtergrondinformatie over elke aangehaalde persoon. De categorieen maken het mogelijk bij een bepaald onderwerp direct relevante uitspraken te vinden, zeer handig voor het schrijven van speeches, verhalen en opstellen ect. Handig om op een meditatieve middag eens een aantal 'wereldberoemde' uitspraken te overdenken. Zoals de britse historicus reeds zei;" Wijsheid en ervaring kunnen overleven door ervaring".


Terug naar de EGO 2000 index.