Timothy Leary was psycholoog en vooral bekend als de profeet van de LSD en de voorman van de psychedelische beweging, maar hij was de laatste jaren steeds meer bezig met technologie. Hij ontwikkelde met zijn bedrijf Futique onder meer het computerprogramma Mind Mirror en was betrokken bij de Virtual Reality en de Internet scene. Hij werd 76 (+ 31 mei 96), was een dierbare en altijd bemoedigende vriend en schreef speciaal voor EGO 2000 in 1994 dit artikel.

De `NEW BREED':

Een generatie met toekomst

De Psyber-Society

door Timothy Leary Ph.D.

Wie kan 9 November 1989 vergeten, de dag dat we op onze TV's getuige konden zijn van de grootste gevangenisuitbraak in de geschiedenis. Wie herinnert zich niet de duizenden, die over de Berlijnse Muur klommen, weg uit wat zij als een `maximum security prison' zagen. Wie waren die onverbeterlijke en gevaarlijke figuren, die met inachtneming van de wetten van de DDR, de USSR en zelfs de Verenigde Naties tot levenslang veroordeeld waren?

Herinner je je die gezichten? Langharige jongeren, ambitieus maar wel in spijkerbroek, gympies en T-shirts die het V-teken van vrede en vrijheid maakten. En de ontwikkeling ging door, op 24 november leidden studenten-demonstraties in Praag tot een grote staking. De fabriekswerkers kwamen uit de fabrieken en steunden de studenten, met als gevolg dat een dag later het Tjechische regime aftrad. Een maand later, op 28 december ging ook het repressieve regime van de Roemeense dictator Ceausescu onderuit.

Het gaat bij dit alles niet om militaire successen of politieke revoluties. Het was niet het Monopolistische Kapitalisme dat het Monopolistische Socialisme heeft overwonnen, dit was meer een Culturele Revolutie, een genetische revolutie en de opkomst van een nieuwe soort, de New Breed. Jonge mensen over de hele wereld, die gemuteerd en geherprogrammeerd zijn met via de multi-media electronica makkelijk overdraagbare ideeën.

Rock n' Roll, MTV Tapes, Video-clips, dat zijn de signalen van de Global Village die Marshall Mc Luhan dertig jaar geleden voorspelde.

Memes

Deze nieuwe beweging is moeilijk te begrijpen want je kunt er niet in politieke, sociologische of psychologische termen over praten. We hebben hier te maken met een nieuwe - Post-Darwinian - genetica. Mutaties worden overgedragen door nieuwe ideeën, waarvoor we nog niet eens een naam hebben, is dat allemaal niet bemoedigend? Deze opkomst van jeugdige New-Breed macht wordt wel `sociogenetics', `cybernetic revolution' of `cultural genetics' of `memetics' genoemd. Memes zijn volgens Richard Dawkins (1976) `zichzelf via de geest voortplantende informatie-patronen'. Een paar van die nieuwe `memes' kunnen we gemakkelijk herkennen, bijvoorbeeld de soorten mensen waarmee het TV journaal ons confronteert en die herkenbaar zijn aan hun kleren, hun stijl en hun manier van doen. Er zijn jurken (robes), pakken (suits) en laarzen (boots).

Robes

De `jurken' zijn de machtsfanaten, die zich kleden als feodale pausen of mullah's. Hun heilige, vrome, statige priesters, gekleed als oude vrouwen, gebogen en statig, de mensen buigen voor hen.

Suits

De `pakken' zijn ook eenvoudig te herkennen. Het zijn de technici en de politici van de `Industrial Age', de dragers van de no-nonsense nuchterheid. Ze bewegen en kleden zich efficiënt, bijna mechanisch en serieus. Ze groeten en buigen en men buigt voor hen.

Boots

We weten allemaal hoe we uit de buurt moeten blijven van de uniformen. Aggressieve militairen of politiemensen, die dreigend rondwaggelen in hun laarzen. Ze houden ervan om helmen te dragen en hun wapens te laten zien. Ze groeten voornamelijk elkaar.

De vierde soort mensen - voor wie er op gaat letten zo herkenbaar - is de groep waar dit artikel over gaat: de New Breed. De nieuwe groep van techno-literate communicators, meer dan een generatie, we kunnen hier gerust over een nieuwe soort mensen spreken. De New Breed, dat zijn degenen die de onderstroom van de ontwikkelingen van de laatste tijd vormen.

We ain't going to work on Breznev's Farm no more

Bob Dylan zong het al in 1966, maar het is ondertussen werkelijkheid geworden. Men wil niet meer in Mao's boederij werken, maar ook niet meer op Maggie's farm of die van Mitsubishi of Philips. Is dit alles niet de climax van de New Breed revolutie? De Rock n' Roll symbolen (`Memes') van Zelfvertrouwen en Vrijheid, Anti-Autoritair en Persoonlijke Onafhankelijkheid hebben de wereld in dertig jaar ingrijpend veranderd.

De signalen van deze culturele revolutie zijn niet zo dramatisch als de gebeurtenissen op militair en politiek gebied. Ze zijn minder zichtbaar omdat het gaat om het gedrag van individuen: de revolutie vindt plaats in hun brein. Er zijn wat statistieken die dit illustreren. Het aantal Japanse studenten dat techniek studeert is 50% teruggevallen, terwijl de vraag naar technici in de industrie juist is toegenomen. Tien jaar geleden deden Japanse studenten hun uiterste best om hoge cijfers te halen en onderworpen zich gewillig aan het rituele gebuig en de hersenspoeling in de grote bedrijven. Tegenwoordig begrijpt de Japanse New Breed dat ze zelf kunnen kiezen. Jonge Japanse vrouwen beginnen te beseffen dat ze een onderhandelingpositie hebben voor wat er gebeurt met hun leven. Dit soort veranderingen gaat om zelf-respect en de houding tegenover autoriteit.

Zelf-bestuur

De nieuwe beweging draait om Individuele Keuze, Selectief Consumentendom, Anti-Autoritarisme, Zelf-gericht zijn, en Humor met een glimlach. En natuurlijk om een genetische afkeer van partijgangers. Dat kon je zien op de gezichten van de jonge Oost-Duitsers die voor het eerst het gevoel van zelf-bestuur beleefden, maar ook op dat van de jonge West-Duitsers, die feest vierden op de resten van de gevangenismuur, kijkend naar de nieuwe vrijheid en de vlaag consumptie-gekte van hun oosterburen.

Mongoolse hervorming op Rock-muziek

'Hongk is de laatste mode in de Mongoolse Volksrepubliek. Het speelt een centrale rol in de Shineshiel (perestroika) die dit afgelegen communistische land de laatste weken overspoelt. Hongk is de naam van een rock n' roll band die zijn krachtige en dissidente muziek nu al maanden uitstrooit over afgeladen staatstheaters in de Mongoolse hoofdstad Ulan Bator. Deze muziek is het volkslied van de protest-beweging in de stad aan het worden.'
LA-Times 24 januari 1990

De nieuwe functie van Post-Democratische regeringen

De doelen van de nieuwe, extatische en post-politieke neo-society zijn om individuele vrijheid en persoonlijke groei te ondersteunen, te voeden en te leren. Ik suggereer daarom dat de enige en juiste functie van geweldloze regeringen in de post-politieke tijd het beschermen van het individu tegen de politici is, dus tegen bedreigingen door de groepering die politieke vrijheid proberen in te perken, dus meestal de democratische meerderheid. De wereldwijde bevrijdingsbeweging is nieuw en uniek in de geschiedenis van de mensheid, omdat ze niet is gebaseerd op geografische beperkingen, politiek, klasse, ras of religie. Het heeft te maken met verandering, niet in de machtsstructuur of wie de politie in de hand heeft, maar met wat het individu denkt en wil. Het is een geestelijke beweging, een kwestie van bewustzijnsverruiming, een `denk voor jezelf' trend. Deze culturele `meme' draait om intelligentie, persoonlijke toegang tot informatie, een anti-ideologisch gezond verstand, mentale vaardigheid, `street-smarts', consumentisme en persoonlijke communicatie vaardigheden.

De snelle verspreiding van de New Breed meme komt door de massale verspreiding van brein-chemicaliën (psychedelische drugs) en electronische technologie, die digitale informatie in onze ogen en oren spuit en zo onze hersenen activeert. De jonge mensen over de hele wereld beginnen plotseling hun pakken en laarzen uit te doen, luisterend naar Lennon (not Lenin) die zingt `Give peace a chance'. Hun geest begint zich te openen. Het is tijd om dat te vieren: de activatie van het individu, gestart in de zestiger jaren, begint de wereld te omspannen.

`Macht,' zei Mao `komt uit de loop van een geweer'

Arme, primitieve Mao.

Zijn bumper sticker was misschien in het verleden waar, maar anno 1992 is het hele concept van politieke `macht' achterhaald, ziek en `kinky'. Dat wil ik ook nog wel anders zeggen: politieke macht is slecht, ijzingwekkend en afstotelijk.

Het idee dat een willekeurige groep mannen de macht, zeggenschap, dominantie, control of autoriteit over anderen naar zich toe wil trekken is een primitieve perversiteit, net zo achterhaald als slavernij of kannibalisme.

Democratie, in deze tijd waarin iemands TV presentatie beslissend is voor zijn politieke loopbaan, produceert een dictatorschap van de massa. Wie het scherm beheerst, beheerst de samenleving. In het Electronische Tijdperk van de New Breed betekent Democratie dus Mobocratie (Mob=massa), net als in het Athene van Socrates. De KGD (Kleinste Gemene Deler) heerst!

Psyber-Society

De New Breed weet hoe ze om moeten gaan met electronica en computers, voor hun eigen groei en om met anderen te communiceren. Ze begrijpt dat de vrijheid afhangt van wie de technologie controleert die informatie op hen afvuurt. Wie de communicatie machinerie controleert, de redactie en transmissie van die zintuigelijke media-overvloed in de hand heeft, die beheerst je geest.

In de statische, primitieve samenlevingen waar de jurken en de laarzen en de pakken het voor het zeggen hebben, wordt het denkwerk gedaan door de organisaties die de macht hebben. Dat beperkt de macht van de `Open Minden' individuen om beslissingen te nemen en te veranderen over hun eigen leven, ze mogen niet eens hun eigen leugens bedenken. Autoritaire culturen geven weinig macht aan de jeugd, geen stem, beperkte keuze en vooral geen respect.

De New Breed draait om creativiteit, hi-tech inventiviteit, oneerbiedig negeren van autoriteit en de weigering om de oude machtsspelletjes te spelen.

De samenlevingen van de toekomst kunnen niet meer volstaan met het onwillig tolereren van een paar creatieven en artistiekelingen als randfiguren. De Cybernetische samenleving is in essentie afhankelijk van een zo groot mogelijke groep innovators. Die zich trouwens niets aantrekken van nationale of internationale grenzen of beperkingen en lekker communiceren in de vrije Cyberspace. Wanneer we ge-electriceerde gedachten op die manier verzenden en en ook snelle feedback verwachten, dan werken we aan een nieuwe wereldwijde `Psyber-Society' die een hoger niveau van electronische know-how, psychologisch inzicht en `open' intelligentie vereist. Daarbij is de benodigde hardware goedkoper dan een paar Nike's.

Informatie: de behoefte aan neurologisch voedsel

Dit psyber-communicatie proces is zo aan het versnellen, dat om op de wereld informatie-markt van de 21e eeuw nog mee te kunnen, naties, bedrijven en zelfs gezinnen(!) moeten bestaan uit veranderingsgezinde, innoverende personen, die weten hoe ze moeten communiceren door middel van de nieuwe cyber-electronische technologiën. Deze New Breed vrije mannen en vrouwen zijn gewoon slimmer dan de oude garde. Ze ademen informatie op dezelfde manier als ze zuurstof ademen. Ze stimuleren elkaar om steeds weer hun geest te `upgraden' en te `herformatteren'. Mensen die psyber-technologie gebruiken in hun werk gaan niet naar huis om dan eng-denkende politici beslissingen over hun leven te laten nemen, ze nemen het heft in eigen handen wanneer dat zo uitkomt. Ze wonen niet meer in de politieke units als landen, naties of unies, maar in wat we als `Zones' kunnen aanduiden. Vrije Zones, maar ook zones van de `robes', zones van de `suits', maar overal zul je ook Zones van de New Breed vinden, al bestaan ze soms slechts in de electronische Cyberspace, zoals John Barlow stelt.

Ze gebruiken een eigen taal, er ontstaat langzamerhand een multi-mediale ikonentaal, die past bij de post-verbale wereldwijde communicatiepatronen.

De opkomst van deze geestelijk open-staande New Breed in de verschillende landen is de historische kern van wat er de laatste veertig jaar is gebeurd. Berlijn in 1989 en Moskou in 1990 waren stappen in de werkelijk belangrijke revolutie van onze tijd, die van het bewustzijn. Een revolutie zonder geweld, de mooiste in de geschiedenis, gewonnen met een glimlach.

T.L.


Terug naar de EGO 2000 index.