Meru project: Nieuwe visie op alfabet

Zijn letters toch wiskundige figuren?

Er zijn allerlei verschillende alfabetten, maar de oudste varianten daarvan zoals het Hebreewse, het Griekse en het Arabische alfabet hebben iets gemeen, het zijn namelijk tweedimensionale projecties van dezelfde driedimensionale vorm. Er bestaat een soort gedraaide schil, een soort vlamachtige driedimensionale vorm, waaruit de 27 letters van het Hbreeuwse alfabet (Alef/Beth) mee zijn te projecteren.Die vorm blijkt ook nog een uitsnede te zijn uit een torus, een soort donut-figuur die in de natuur veel voorkomt, bijvoorbeeld bij het uitblazen van sigarerook in de rookkringetjes. Daarmee is er tussen de letters van het alfabet, in hun oorspronkelijke vorm, en de structuur van de kosmos een soort relatie te zijn.

De Amerikaan Stan Tenen onderzoekt dit fenomeen al jaren en heeft verrassende dingen ontdekt, al zegt hij dat het gaat om zaken die in de oudheid ook bekend waren en bijvoorbeeld bij de bouw van de piramiden gebruikt zijn. Het Meru-project van Stan Tenen is volgens hem niets anders dan het terugvinden van oude kennis, maar wat deze Amerikaan heeft ontdekt is zeer verrassend, namelijk een verband tussen ons alfabet en de structuur van de kosmos.

Soms zijn er ontdekkingen, die zo opzienbarend zijn dat de wereld er nauwelijks aan wil. De implicaties van het onderzoek dat in het Meru project gedaan wordt zijn zo vergaand, dat men er zelf nog nauwelijks over durft te praten. Zeer aarzelend komt men naar buiten met de theorie, dat er tussen letters, de vorm van onze hand en de symboliek zoals die in Islam, Jodendom en Christendom wordt gebruikt, een rechtstreeks en helder verband bestaat.

Is er een verband tussen de vorm van het alfabet en de structuur van de werkelijkheid, vroeg Stan Tenen zich al een jaar of twintig geleden af. Zijn letters `heilige' vormen, zoals door de oude wijzen werd beweerd en geen verdere logische ontwikkeling van pictogrammen of hieroglyphen? Hij speurde naar de oorsprong en de structuur, vooral de mathematische relaties, van het Hebreeuwse alfabet, maar heeft ondertussen hoogst interessante overeenkomsten tussen letters en andere vormen blootgelegd. Hij claimt zelfs, dat de letters, de volgorde en de structuur van het Hebreeuwse alfabet een uniek en elegant inzicht geven in de relatie tussen de kosmos en bewustzijn, iets wat de kenners van de Kabalah ook beweren..

De letters van het Hebreeuwse Alfabet, hun vorm en de manier waarop ze gevormd zijn, werden speciaal geschapen om de elegantie, eenvoud en schoonheid van de relatie tussen het universum en bewustzijn duidelijk te maken. Ze representeren natuurlijke elementen en zijn intrinsiek verbonden met de vorm van onze handen en de manier waarop we daarmee onze emoties uitdrukken.

Volgens Tenen is er dus een driedimensionale vorm, een soort gedraaide schil, die de basis is van het alfabet. Alle letters kunnen door projectie uit die ene vorm worden afgeleid. Die vorm en varianten erop komen we in diverse godsdiensten en mysteriescholen tegen, bijvoorbeeld de Islamitische `Groene Vlam' en de Hebreeuwse `Vlam in de Tent'. het komt erop neer, dat het alfabet zijn moest zoals het is, met zijn eigen onontkoombare logica en met een direct verband met de structuur van de kosmos. De manier waarop de letters in bijvoorbeeld Genesis zijn gerangschikt heeft een veel diepere betekenis dan wat er op het eerste gezicht staat, er is een ruimtelijk volgorde in te herkennen, die wijst naar de basisvorm en dimensies van de piramides, maar ook op de structuur van DNA moleculen. Dit soort verbanden tussen de wereld van de wiskunde en natuurkunde en de bijbelteksten worden door Stan Tenen op allerlei niveau's blootgelegd.

Voor inl: 020-6203219.

Druk hier voor een vervolg...


Terug naar de EGO 2000 index.
ud E / 17 Jan 95
Door naar het volgende artikel op Luc's trail