Human Design System

Ben ik een gedefinieerde persoonlijkheid?

Een hier nog tamelijk onbekend systeem van persoonlijkheids- analyse vertelt hoe iemand functioneert, welke problemen hij/er in zijn leven tegenkomt, welke energie hij zoekt en aantrekt en hoe men rekening kan houden met de planeetstanden in het dagelijks leven. Meer dan astrologie of psychologie, een synthese die werkelijk leidt tot zelfinzicht.
Er zijn heel wat systemen van persoonlijkheidanalyse of beschrijving. We kennen de typerings-methodes uit de psychologie zoals Meyers/Briggs, de Enneagram aanpak van Ichazo en natuurlijk de klassieke astrologie. Een methode, die enerzijds veel exacter werkt, maar anderszijds toch een duidelijke link heeft naar de astrologie is het Human Design System van Ra Uru Hu. Op basis van de geboortedatum, plaats en tijd wordt hierbij een kaart gemaakt, die aangeeft wat de diverse energieknooppunten in ons lichaam be nvloed.
Deze RAVE BODY GRAPH geeft schematisch weer welke chakra's (Ra gebruikt hiervoor 9 centra) van een persoon nu wel of niet `gedefinieerd' zijn.

Definitie

Dat idee van definitie is in deze visie een heel essentieel gegeven, want iemand met een gedefinieerd chakra is minder gevoelig voor be nvloeding daarvan door anderen of door de hemellichamen. En definitie is aanwezig, wanneer ten tijd van geboorte bepaalde kanalen open waren en in die stand `gekristalliseerd' zijn en daarmee de energetische verbinding tussen twee chakra's voor die persoon ook open blijft. Daarmee zijn die chakra's geactiveerd en be nvloeden blijvend de persoonlijkheid. Een op die manier gedefinieerd persoon loopt daarmee rond en straalt dat via het aura ook uit naar anderen.
Sommige mensen zijn in veel chakra's gedefinieerd, anderen nauwelijks. Je kunt dat wel aanvoelen, soms heeft iemand een heel duidelijke en dan `krachtig' genoemde persoonlijkheid. Dat is eigenlijk geen goed oordeel, want het feit dat die persoon dan ook niet door anderen be nvloed kan worden, hoeft helemaal geen voordeel te zijn. Veel grote geleerden waren juist erg weinig gedefinieerd, daardoor stonden ze open voor anderen en invloeden van buiten.

Centra/Chakra:

Hoofd - inspiratie
Ajna - conceptualisatie
Keel - expressie
Milt - schoonmaken
Solar Plexus - emoties
Basis - adrenaline
Sacraal - sexueel
Hart - ego/wil
G-centrum - het Zelf

In een voor ieder individu op basis van de geboortegegevens op te stellen kaart wordt duidelijk aangegeven welke kanalen of poorten open staan, welke half open staan en welke centra dus gedefinieerd zijn. Dat wordt zowel voor het onbewuste als bewuste aangegeven. Op basis van zo'n kaart wordt een analyse gemaakt, die gedetailleerd aangeeft welke persoonlijkheidsstructuur er is, waar men naar op zoek is, welke energiestromen er zijn en hoe men be nvloed wordt door bepaalde hemellichamen, maar ook door anderen. Dat laatste is van groot praktische belang, men kan bepaalde enrgiestromen activeren door samen te komen met mensen die complementaire definities hebben. Vooral wanneer twee mensen samen een bepaald kanaal openen en normaal niet gecativeerde chakra's activeren verklaart dat de soms bijzondere communicatie tussen hen.

De achtergrond van het Human Design System ligt zowel in een diepgaand begrip van de fysica, astronomie en de genetische en biochemische wetenschap als in het gebruik maken van de systematiek van de Astrologische Zodiak, de I'Ching, de Kabbalah en energetische Chakra's.
Het systeem gaat er van uit, dat er een energetisch sterreveld is (met elementaire deeltjes als neutrino's waarvan de fysica nu begint te beseffen dat ze een relatie hebben met bewustzijn) dat door ons heen gaat. Dat wordt be nvloed door de planeten en op de cruciale momenten in ons leven (geboorte en 88 dagen ervoor) leidt dat tot kristallisatie en vastlegging van een bepaalde energie/ori ntatie. Zonder in veel detail te treden is het misschien leuk om te wijzen op de overeenkomst tussen de 64 hexagrammen met ieder 6 lijnen van de I'Ching en de 64 codons met ieder 6 aminozuren van de genetische code. Dat wordt in het Human Design System vertaald in 64 poorten tussen de 9 chakra's.
Ra's systeem is een vergaande synthese van kennis, toegepast op het individu en zijn persoonlijkheid, maar daarmee ook van belang voor de relaties met anderen. Iemand ligt voor een deel vast - door de wel gedefinieerde chakra's - maar ook zijn verdere gedrag wordt be nvloed wanneer anderen bij hem/haar in de buurt komen met wel gedefinieerde energie, die wordt dan overgenomen. Ook bepaalde planeetstanden openen specifieke kanalen tussen de chakra's, hetgeen een verklaring geeft voor door de astrologie ook aangegeven algemene trends. Wanneer bijvoorbeeld kanaal 61 (innerlijke waarheid) wordt geopend door een bepaalde stand van Zon, maan of planeten dan zal er een algemene toename van dat inzicht optreden.

'Je bent uniek, je hebt geen keus, hou van jezelf' zegt Ra.

Ra's aanpak vereist geen geloof, want volgens hem moet je zelf beoordelen of dit systeem waarde heeft. Hij claimt niets, maar geeft slechts door wat hij door een `Stem' heeft doorgekregen, het Human Design System bewijst zichzelf en met gebruikers in nu al meer dan 40 landen is er een groeiend bewustzijn, dat hier werkelijk een belangrijke schakel in het denken over onszelf en wat ons be nvloed naar voren is gekomen.

Het Human Design System werd in 1987 door de op Ibiza wonende Canadees Ra Uru Hu ontvangen via een channeling experience en is sindsdien op papier gezet en uitgewerkt tot een praktisch bruikbaar systeem van persoonlijkheids-analyse. Er zijn boeken, kaarten en zelfs een computerprogramma en men kan individuele analyses laten maken. Er is vanuit het Internationale coordinatiecentrum in Diessen in Duitsland ook een cursusprogramma beschikbaar. Ra Uru hu is geregeld in Nederland voor analyse-sessies en workshops.
Verdere informatie: 020-6274313