alternatieve geneeskunde:

De Rife therapie

Strijd tegen kanker bestrijding

Dat je kanker op een andere manier zou kunnen bestrijden dan de reguliere geneeskunde propageert is geen nieuws, maar af en toe sta je versteld van de hevigheid waarmee alternatieve therapieën bestreden worden. Een van de schrijnende voorbeelden van onderdrukking van alternatieve research is de Rife stralingsbehandeling.

De Amerikaan Royal Rife (1888-1971) heeft al sinds 1920 onderzoek verricht naar de eigenschappen van virussen en hun reacties op bestralingen. Daarbij keek hij, in tegenstelling tot de gebruikelijke biologische werkwijze, naar het gedrag van levende cellen en virussen met speciale microscopische technieken (heterodyne ultraviolet), vergelijkbaar met wat later Wilhelm Reich deed bij diens Orgone-onderzoek. Gaandeweg ontdekte hij dat cellen reageren op specifieke electromagnetische bestralingsfrequenties. Ook virussen vertoonden een dergelijk gedrag en hij ontdekte dat bepaalde straling de activiteit van virussen en volgens hem ook de met bacteria en virussen verbonden kankercelgroei kon beperken en terugdraaien met een zogenaamde `mortal oscillatory rate'. Met speciale lichteffecten en ultra lage-energetische golven bewerkte hij de aangetaste cellen. Hij bouwde daar speciale machines voor en had daarmee tussen 1934 en 1937 een aantal bewijsbare successen en men genas honderden patiënten met zijn Rife Frequency Instruments.

Hij trok daarmee de aandacht van de Amerikaanse medische autoriteiten, met name van de door drugsconcerns gemonopoliseerde American Medical Association. Allerlei persoonlijke belangen en vooral de verdediging van de positie van de `erkende' medische middelen en de fabrikanten daarvan leidden tot een nog steeds lopend conflict. Een heel goedkope en effectieve manier om kanker te behandelen, dat zou dure geneesmiddelen en behandelingen overbodig maken, en dat kon toch niet! De AMA heeft met alle mogelijke legale en illegale middelen de resultaten van tests en onderzoek naar de effecten van de Rife therapie belachelijk gemaakt of doen verdwijnen. Ook zijn herhaaldelijk de producenten van de betreffende apparatuur onder valse voorwendsels gedwongen te stoppen met de produktie. De FDA en AMA behandelen deze machines als kwakzalverij, men mag er hoogstens voor eigen gebruik iets mee doen, maar het niet gebruiken in enige therapie.

Nu zou dat allemaal best verklaarbaar zijn, ware het niet dat hele reeksen artsen, waaronder zeer vooraanstaande researchers op basis van eigen onderzoek en controle van de resultaten van Rife en anderen, onderschrijven dat het om een zinvolle therapie gaat die bovendien geen andere schadelijke gevolgen en bijwerkingen heeft. Een van de opvallende bijkomende conclusies uit Rife's onderzoek was overigens dat bepaalde voedingsmiddelen, zoals varkensvlees en champignons, de groei van kanker schenen te bevorderen.

Dat straling en de stralingsvervuiling in ons milieu ongunstige bijwerkingen hebben en mogelijk tot de toename van kanker en andere ziekten hebben geleid wordt tegenwoordig ook door moderne wetenschappers aangenomen. Rife zag een direct verband, maar richtte zich op de positieve kant ervan, namelijk dat straling ook ten goede kon worden aangewend. Zijn inzichten waren en zijn revolutionair, maar de gevestigde orde wil er niet naar luisteren en heeft Royal Rife en zijn medewerkers stelselmatig belaagd, onderdrukt en hen het werken onmogelijk gemaakt, een verhaal dat we bij meer alternatieve geneeswijzen tegenkomen.

Of de behandelingsmethode en inzichten van Royal Rife nu wel of niet juist zijn is moeilijk te beoordelen, maar dat de gevestigde medische orde hier uit eigenbelang te ver gegaan is in de onderdrukking van een potentieel wapen in de strijd tegen kanker staat buiten kijf.

Er is een boek over de geschiedenis van Royal Rife, uitgegeven door Marcus Books Canada (`The Cancer Cure that Worked, door Barry Lynes & John Crane). Verkrijgbaar Synchrotech A'dam.


Terug naar de EGO 2000 index.