Heb je je snuggertjes nog niet op vandaag?

Deze bijdehante opmerking, vaak gebruikt om leuk uit de hoek te komen, is tegenwoordig wel iets meer dan een grapje.

'SNUGGERTJES' of 'SMARTDRUGS', medicijnen die je kunt vergelijken met een versnellingskaart voor je computer, maar dan voor je bio-computer, d.w.z. je hersenen.. Ze helpen je allerlei informatie beter op te slaan (opname vermogen) én ze helpen je die informatie makkelijker terug te vinden (geheugen). Deze medicijnen zijn tegenwoordig verkrijgbaar.

In Amerika is rond de SMART DRUGS een rage aan het ontstaan. Naast megadoseringen vitamines, mineralen en aminozuren slikken mensen nu medicijnen als Hydergine, Vasopressine, Propanolol enz.

In dit artikel wil ik wat vertellen over mijn eigen ervaringen met het gebruik van een aantal SMART DRUGS.

Iedereen is anders en verschillende mensen reageren verschillend op medicijnen. Het gebruik van medicijnen kan het best onder begeleiding van een arts plaatsvinden. Ik raad natuurlijk niemand aan hier op eigen houtje mee te gaan experimenteren en/of de dosering te gaan gebruiken die ik gebruik of gebruikt heb.

In 1985 kwam ik via het boek 'Life Extension' van Durk Pearson en Sandy Shaw voor het eerst in contact met het idee dat chemicaliën/medicijnen een plaats kunnen hebben in een life extension programma voor gezonde mensen. Er bestaan medicijnen en voedingssupplementen die een positief effect kunnen hebben op ons functioneren. Dit positieve effect overschaduwt de eventuele zeer minimale bijwerkingen in die mate dat ik geen redenen kan bedenken waarom iemand die dat wil ze niet zou kunnen gebruiken.

Tegenstanders van het gebruik van SMART DRUGS zijn er natuurlijk ook. Een motivatie die door hen gebruikt wordt, is dat het onverantwoordelijk is dat gezonde mensen medicijnen gebruiken. Ik snap dat niet. Ik vind dat in deze tijd mensen zelf kunnen beslissen hoe zij leven. We mogen ook beslissen om gevaarlijke stoffen zoals alcohol en nicotine te gebruiken. Waarom dan geen 'medicijn' dat ons goed doet?

Pearson en Shaw beschrijven in hun boek 'Life Extension' de effecten van Hydergine. Hydergine is een zeer werkzame anti-oxidant en voorkomt beschadigingen in de hersenen, veroorzaakt door vrije radicalen. In de normale geneeskunde wordt het veel gebruikt voor oudere mensen met geheugenstoornissen, veroorzaakt door een verminderde zuurstoftoevoer naar de hersenen.

Hydergine

Pearson en Shaw beschrijven een studie waaruit blijkt dat de intelligentie en het alert zijn van normale vrijwilligers toeneemt met het gebruik van 12 mg Hydergine per dag. Hydergine kent weinig bijwerkingen. De enige contra-indicaties zijn: acute psychose en overgevoeligheid voor Hydergine. Mensen kunnen op allerlei stoffen, van medicijnen tot melk, overgevoelig reageren. Hoewel het weinig voorkomt kan iemand overgevoelig zijn voor Hydergine.

Het tegengaan van (vroegtijdige) veroudering van de hersenen en het verbeteren van geheugen en intelligentie spraken mij aan. Ik besloot tot een proefperiode van Hyderginegebruik om te kijken wat dit middel voor mij kon doen. Ik begon met een dosering van 12 mg per dag. De eerste dagen voelde ik mij een beetje raar in mijn maag. Ik had steeds een 'vol' gevoel en een vreemde smaak in de mond. Waarschijnlijk had ik de dosering beter geleidelijk aan kunnen verhogen tot 12 mg. Na een dag of tien had ik hier geen last meer van. Ik ging mij geleidelijk aan steeds energieker en alerter voelen. Dit had ik eigenlijk niet verwacht omdat uit de literatuur blijkt dat de effecten pas na langduriger gebruik op gaan treden.

Hydergine toont verwantschap met caffeïne. Het energieker voelen ging echter niet, zoals bij gebruik van koffie wel, gepaard met een opgefokt gevoel. Ik ben nooit zo'n 'prater' geweest maar nu welden de ideeën in mij op en kon ik mij beter en gemakkelijker uitdrukken, iets dat ook door mijn omgeving bevestigd werd. Een lichte depressie verdween en ik moest toegeven dat ik mij over het algemeen genomen beter voelde. Ik denk dat ik rustig kan stellen dat ik 3 maal zoveel 'piekdagen' (dagen dat je je op je best voelt) ervoer dan 'normaal'.

Na ongeveer 3 maanden Hydergine-gebruik begonnen de duidelijk waarneembare effecten af te nemen en ging ik mij afvragen of het nog wel zin had om door te gaan. Na 4 maanden ben ik gestopt.

Hydergine is voor mij een middel geworden dat ik met tussenpozen gebruik. Op deze manier kan ik mijn prestaties steeds meer opvoeren en voorkom ik dat Hydergine niets meer doet.

Deprenyl

De tweede 'SMART DRUG' waarover ik iets kan vertelen is Deprenyl. Deprenyl is een MAO-remmer en MAO-remmers zijn het meest bekend vanwege hun anti-depressieve werking. Deprenyl beschermt de hersencellen die dopamine maken en wordt veel gebruikt door mensen met de ziekte van Parkinson. Het meeste onderzoek betreffende Deprenyl als 'verjongingsmiddel' is gedaan door de Hongaarse professor in de pharmacologie: Joseph Knoll. Volgens Knoll vertraagt Deprenyl de veroudering. Hij adviseert mensen vanaf 45 jaar oud 2 maal 5 mg per week te gebruiken en vanaf de leeftijd van 55 jaar: 3 maal 5 mg. Hij gelooft in een verhoging van levensverwachting van 15 tot 20 jaar.

Hoewel ik nog 40 moet worden, ik ben 37 jaar, besloot ik in overleg met mijn arts 3 maal per week 2,5 mg Deprenyl te gaan gebruiken. Het eerste wat mij eigenlijk al meteen opviel is de libido-verhogende werking van Deprenyl. Mijn zin en mijn genieten van sex stegen naar een hogere dimensie. Een prettige bijkomstigheid! Door het gebruik van deze, zeer lage, dosering Deprenyl voelde ik mij verder zeer helder en energiek waardoor mijn stemming ook beter werd. Anders dan met Hydergine nemen bij mij de effecten van Deprenyl gebruik niet af.

Deprenyl gebruik ik dan ook eigenlijk constant. Of ik werkelijk 15 jaar aan mijn levensverwachting kan toevoegen, moet de toekomst bewijzen. Ik voel mij in ieder geval al wel 'jonger' en daar gaat het toch eigenlijk om?

Propanolol, een beta-blokker, gebruik ik op zeer onregelmatige basis. Propanolol zorgt ervoor dat in situaties waarin je bang bent de angst je niet in de benen slaat. Propanolol blokkeert namelijk de verschijnselen die bij angst horen, zoals trillende en/of zwetende handen, bibberende stem, blank mind etc. Het is een ideaal middel om je over angsten zoals vliegangst, angst om te spreken voor grote groepen etc. heen te helpen. Propanolol heeft geen nadelig effect op je verdere functioneren. Je wordt er ook niet duf van.

Het gunstige van dit middel is dat je het na enkele keren gebruikt te hebben, niet meer nodig hebt om de voor jou beangstigende dingen te doen. Propanolol heeft je geholpen over je angst heen te komen.

Of ik door het gebruik van deze SMART DRUGS werkelijk slimmer ben geworden zou ik echt niet kunnen zeggen. Dit is iets dat je alleen door middel van tests kunt beoordelen. Ik voel mij echter alerter, helderder, energieker en ik kan mij makkelijker en beter uitdrukken. Ruim voldoende, wat mij betreft!

Enige literatuur over deze materie:

Life Extension; A practical scientific approach. Durk Pearson & Sandy Shaw, Warnerbooks.

Smart Drugs & Nutrients; How to improve your memory and increase your intelligence using the latest discoveries in Neuro-science, Ward Dean, M.D., John Morgenthaler, B&J Publications, Santa Cruz C.A.

300 medicijnen om jezelf te overtreffen. Uitgeverij Bert Bakker.

Ook op het Internet is (engelstalige) informatie over Smart Drugs te vinden:

LEEF LANG EN GELUKKIG!

Joost Vossen is maatschappelijk werker en verslavingstherapeut. Hij is te bereiken Meyhorst 91-52, 6537 KN Nijmegen.


Terug naar de EGO 2000 index.
ud E / 17 Jan 95