Wat is dat eigenlijk: millennium-compliant

Dat betekent dat noch de werking, noch de functionaliteit van installatie, systeem of produkt invloed mogen ondervinden van datums voor, gedurende en na het jaar 2000.
Het British Standards Institution heeft er een definitie voor:

Overigens betekent dit niet, dat er geen handigheidjes gebruikt mogen worden. Zo kan een jaar nog steeds worden aangeduid met 2 cijfers, wanneer bijvoorbeeld maar duidelijk is dat bij een waarde voor XX vanaf 50 het dan 19XX aanduidt en een waarde van minder dan 50 het 20XX aangeeft. Dit moet dan wel voor het hele programma en daarmee samenhangende systemen gelden.